Przedsiębiorstwo MarineHub Sp. z o.o. w okresie od 01/02/2022- 31/07/2023 r. realizuje projekt pt. „MarineHub – system zarządzania marinami” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.Numer umowy: POPW.01.01.02-20-0025/21

Beneficjent: MarineHub Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 325 702,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 999 818,96 zł

 

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu wprowadzimy na na rynek europejski innowację produktową w postaci systemu do zarządzania marinami morskimi wraz z zestawem dedykowanych aplikacji mobilnych dla żeglarzy i sterników.

 

Planowane efekty:

MarineHub to kompleksowe narzędzie do zarządzania marinami oraz aplikacja wspierająca nawigację i obsługę procesu rezerwacji miejsc w marinach dla sterników i żeglarzy morskich, dostępne w wersji desktopowej i na urządzenia mobilne.
Proponowane rozwiązanie MarineHub uwzględnia inteligentny algorytm rekomendacji i matchowania marin z jachtami, pokazując takie destynacje do których danego dnia jacht jest w stanie bezpiecznie dotrzeć przed zmrokiem bądź zmianą warunków pogodowych na niekorzystne, automatyzuje procesy w marinie zwiększając przychody i optymalizuje koszty. W ten sposób aplikacja zapewnia komfort i bezpieczeństwo żeglugi.
System wprowadzi na rynek wystandaryzowane rozwiązanie umożliwiające optymalizację zarządzania marinami oraz zwiększenie efektywności kosztowej i poprawę przychodów, w tym:

  • system rekomendacji i automatycznego dopasowania jachtów i marin uwzględniający szereg parametrów (m.in. typ jachtu, bariery, pogodę, czas)
  • automatyzacja dostępności i ustalania ceny
  • nawigacja do konkretnego miejsca w marinie
  • zdalne i automatyczne bookowanie miejsc przez żeglarzy
  • narzędzia ułatwiające x-sell i up-sell usług przez marinę
Skip to content